Byznys s chudobou nebude podporován

Byznys s chudobou nebude podporován

Nově přistěhovaní občané do města Frýdek-Místek si nemusejí být vždy jisti vyplacením doplatku na bydlení. Město vyhlásilo lokality, ve kterých doplatky nově přistěhovalým vypláceny nebudou.

Toto opatření se vztahuje na domy, ve kterých jsou provozovány soukromé ubytovny:

  • Dům na ulici F. Čejky č. p. 172
  • Dva domy na ulici Míru s č. p. 2062, 2063
  • Dům na ulici Míru č. p. 1346
  • Dům na ulici Křižíkova č. p. 1352

V těchto oblastech a jejich přímém okolí občané nemohou žít v klidu, vyskytují se zde nežádoucí vlivy, kvůli kterým několikrát zasahovala městská policie i Policie ČR. Řešily se přestupky, ale také trestné činy, fyzické napadání a vyhrožování. Obyvatelé mají přirozeně strach a obavy o své blízké a děti.

Výjimkou v těchto lokalitách nejsou časté výskyty osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Všechny tyto skutečnosti samozřejmě působí špatným dojmem zejména na děti, které žijí ve výše zmiňovaných domech. Rodiče jim nevěnují dostatečnou péči, většina z nich je závislých na návykových látkách. Tyto faktory se projevují i na docházce dětí do školy a objevuje se delikvence dětí.

Pan primátor Michal Pobucký se na svém facebookovém profilu vyjádříl nasledovně:

Cílem je omezit byznys s chudobou, zabránit přílivu nových nájemníků do soukromých ubytoven a zajistit v jejich blízkém okolí větší pořádek a klid. Sociálně slabé respektujeme, umíme se o ně postarat, ale nepřizpůsobivými občany nenecháme terorizovat naše slušné občany, kteří chtějí žít v klidu a bez obav,“

Celé znění vyhlášky najdete zde: http://www.frydekmistek.cz/prilohy/TiskopisyPokyny/809/1515591333_verejna_vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_oblasti_se_zvysenym_vyskytem_socialne_nezadoucich_jevu.pdf

Další články