Vyklízení objektů před demolicí. Co je nutno odklidit a na co si dát pozor?

Vyklízení objektů před demolicí. Co je nutno odklidit a na co si dát pozor?

Čeká vás demolice budovy? Podívejte se na základní informace, které budete potřebovat. Jakým zákonem se musíte řídit a jak postupovat v případě, že budou v objektu nalezeny nebezpečné odpady? 

Na co si dát pozor

Než bude přistoupeno k bouracím pracím, je nutno z objektu odklidit vše, s čím je možné hnout. Vyklízení prostor je potřebné provést jak u rodinných domů, chalup a garáží, tak u rozlehlých průmyslových objektů. Vždy je nutno s odpadem nakládat dle platného zákona o odpadech, tedy dle zákona č. 185/2001Sb. Je přitom jedno, zda bude k vyklízení přistupovat majitel nemovitosti svépomocí, nebo zda povolá specializovanou profesionální firmu, která zajistí demolici i vyklízení prostor. 

Pouze registrované skládky

Než bude demolice realizována, je tedy potřeba vyklidit z objektu vše, co lze. Následně je potřeba, aby majitel nemovitosti zajistil svépomocí nebo pomocí firmy odvezení tohoto odpadu na registrovanou skládku. Odpad je nutno třídit a odvést přímo na specializovaná úložiště. Na jiná místa není možno odpad odkládat, proto je vždy dobré si zjistit ještě před samotnými pracemi, kde se nejbližší skládky nacházejí. 

Co je nutno odklidit před demolicí

Jak už jsme zmínili, je nutno odstranit vše, co je možné. Budete tak vyklízet komunální i nebezpečný odklad, se kterým budete nakládat podle platného zákona. Dále je potřeba, abyste demontovali okna a vstupní dveře. Z objektů se také ještě před bouracími pracemi odstraňují a dále třídí tepelné izolace a živičné krytiny. V případě malých staveb se ještě kompletně odstrojuje celý objekt, kdy na místě zůstanou pouze nosné konstrukce. Tyto práce jsou realizovány ručně. 

Poté, co se objekt vyklidí, se dále třídí jednotlivé materiály. Nejčastěji se poté třídí sklo, dřevo, papír, plast, suť a kov. Ty se vezou do speciálních skládek nebo do spaloven. V případě, že jsou nalezeny nebezpečné odpady, je nutno povolat specializovanou firmu, který má k jejich likvidaci oprávnění.

Další články