Frýdek-Místek a podpora MHD

podpora MHD

MHD je ve velkých městech, jako je Frýdek-Místek, hojně využívána. Proto se zdejší magistrát dohodl se samotným krajem, že se zvýší podpora MHD. Kraj tak bude v rámci svého projektu „MHD zdarma“ přispívat městu na provoz těchto příměstských linek. Bude tedy pomáhat hradit náklady, které jsou spojeny se zajišťováním obslužnosti okolních obcí až za hranice města. Samozřejmě se neočekává, že kraj bude hradit celý provoz těchto linek.

Město však na oplátku také muselo něco slíbit, a to konkrétně podporu platnosti dlouhodobého jízdného zvané ODIS. Jedná se o měsíčník, který si koupí cestující. V jeho rámci jsou zahrnuty i takové zóny, které Frýdek-Místek spravuje, proto do nich bude moct cestující jezdit, aniž by hradil jízdné.

Tento měsíčník ODIS si však podle odhadů koupí jenom zlomek obyvatel, protože většina využívá čipovou kartu na MHD zdarma. Ovšem i ten zlomek je pro měsíčník ODIS dobrý.

Další články