Firmám se ve strojírenství daří

strojírenství

Firmy zaměřující se na strojírenství, jako je firma MSC MetPro, a. s., kde se hutní materiály ohraňují, pálí nebo vrtají, musí vědět, jak se vyrábí železné kovy. Přece jen kovy jsou pro fungování těchto firem nepostradatelné, vyrábí se z nich konkrétní produkty a výrobky putující k zákazníkům. Jak se vyrábí železné kovy by měli vědět i ti, kteří se o obor strojírenství zajímají či kteří tento obor dokonce studují. Prozraďme si proto, jak se tedy železné kovy vyrábí, a rozšiřme si tak své obzory.

Pokud hovoříme o železných kovech, mluvíme o surovém železu, o oceli a také o litině. Existuje ještě skupina neželezných kovů, do které spadají těžké a lehké kovy. K těžkým kovům patří měď, zinek, olovo, cín a nikl, k lehkým zase titan nebo slitiny hliníku. Zaměřme se však na první zmíněné, a sice na železné kovy, a prozraďme si, jak se jednotlivé železné kovy vyrábí.

Jak se vyrábí surové železo

Surové železo se získává z železných rud. Železnou rudu je nutné po těžbě dopravit do železáren, kde se z ní ve vysoké peci měřící třicet metrů vyrobí surové železo, z něhož pak mohou vzniknout druhy oceli nebo litina.

Třicetimetrové pece, které slouží k výrobě surového železa, fungují nepřetržitě. Železo se při procesu výrobu v intervalech vypouští odpichem.

Jak se vyrábí ocel

Pokud hovoříme o oceli, hovoříme o nejčastěji využívaném železném kovu. Vyrábí se ze zmiňovaného surového železa, ovšem už se nevyrábí ve velkých pecích, ale v ocelárnách, kde se lije do speciálních forem.

V ocelárnách dochází k výrobě různých druhů oceli, k nejznámějším patří nástrojové oceli. Dokonce existuje ještě rozdělení oceli, a to podle přidaných prvků, kdy se dělí ocel na legovanou a nelegovanou.

Jak se vyrábí litina

Litina se vyrábí opět ze surového železa, ovšem nevyrábí se v pecích ani v ocelárnách, ale ve slévárnách. Nejčastěji se litina odlévá do forem, které jsou buď pískové, nebo kovové. Litina je snadno obrobitelná, skvěle odolává korozi.

Další články