Základní školy soutěžily o nejoriginálnější krmítko pro ptactvo

Soutěž pro ZŠ

Základní školy ve Frýdku-Místku jsou opravdu aktivní a mohou se zúčastnit mnoha soutěží. Aktuálně ve městě probíhala soutěž, kterou vyhlásila městská společnost TS a.s., šlo o krmítka pro ptactvo. Vyhrála ta základní škola, která měla nejlépe vybavenou zahradu těmito potřebnými krmítky.

Na žácích bylo, aby ukázali svého kreativního ducha, invenci a také potřebnou zručnost. Materiál dodaly Technické služby.

Kdy se soutěž konala?

Vyhlášení soutěže proběhlo již v září, kdy cílem bylo motivovat děti k zájmu o prostředí a k tvořivé činnosti. K tomu bylo dětem poskytnuto širokého výběru materiálu. Mohly využít dřevěné hranoly, palubky, plotové desky, hřebíky, vruty. Realizace probíhala v rámci výuky nebo jako součást kroužků. Hotové výrobky dětí byly umístěny v zahradách do 15. listopadu.

Kdo krmítka hodnotil?

Na konci listopadu obešla všechny školy, které se do soutěže zapojily, speciálně sestavená hodnotící komise. Jejími členy byli zaměstnanci TS a.s. a magistrátu. Celkem se do soutěže zapojilo 7 základních škol a Středisko volného času Klíč. Komise hodnotila zejména originalitu a úroveň vyrobených krmítek, která byla velice vysoká.

Celkové hodnocení

Rozhodování poroty bylo náročné, protože všechny školy pojaly tuto soutěž velice pečlivě. Všechna zhotovená krmítka byla funkční a jedinečná, proto rozhodování poroty o vítězi nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se porota shodla a vyhlásila vítězem Základní školu na ulici Pionýrů v Místku, tedy 6. ZŠ. Škola obdržela finanční dar ve výši deset tisíc korun na pokrytí nákladů spojených s účastí v soutěži zainteresovaných žáků na školním výletu v roce 2018.

Další články