Místa pro kontejnery budou zpevňována

Místa pro kontejnery budou zpevňována

Každé město touží po krásném vzhledu. Na vzhled města je skutečně nutné dbát, protože přece jenom od toho se odvíjí to, jestli se zde lidem žije hezky či nikoliv. Nikomu se nežije dobře v prostředí, v němž se cítí nesvůj a v němž to třeba zapáchá. Zápach ve městech je většinou odvozený od automobilů, kteří projíždějí městy, ale taky se zápachy mohou odvíjet od kontejnerů, které se mnohdy nachází v blízko panelových domů nebo v blízkosti sídliště. Je třeba si hlídat i tedy místo, kde kontejnery jsou, protože i to se vztahuje na spokojenost občanů.

Například ve Frýdku-Místku jsou si vědomy toho, že pod kontejnery nebyla zpevněna plocha, tudíž se kontejnery viklaly a často se ani dobře nezavřely. Město se proto rozhodlo postupně zpevnit plochu, na které budou kontejnery do budoucna stát.

Doposud stojí kontejnery za zelení, na chodnících nebo na okrajích komunikace. Konkrétně zeleni to neprospívá, proto je načase vymezit místo, kde budou kontejnery stát a které by pro ně bylo ideální a které by následně ulehčovalo i manipulaci s nimi.

Do kdy a kde vzniknou zpevněné plochy?

Do konce listopadu by tak měly na mnoha místa ve Frýdku-Místku vzniknout nové, zpevněné plochy, na kterých budou kontejnery stát. Konkrétně se bude jednat o zpevnění plochy na čtyřech místech. V Místku se zpevní plocha v ulicích J. Jabůrkové, dále v ulici F. Čejky a v ulici Zahradní, ve Frýdku se pak dočkáme zpevněné plochy v ulici Lískovecká.

Co je cílem této úpravy?

Cílem zpevnění plochy je hlavně to, aby se usnadnila manipulace s kontejnerem při svozu, ale taky se zvýší estetický vzhled daných míst.

Pro přesnější informovanost je nutné dodat, že zpevněný plocha bude v ulici J. Jabůrkové 334, dále pak F. Čejky 413, ulice Lískovecká 558 a ulice Zahradní v Místku 688. Na místech vzniknou zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

Další články