Uzavírka výjezdu na most TGM ze směru Český těšín

Náhled mapy znázorňující uzavírku mostu TGM

Most na třídě T. G. Masaryka ve Frýdku prochází od května celkovou opravou, kterou doprovází značné omezení v dopravě. Nově bude od 19. srpna do 31. října uzavřena rampa č. 1, tedy nájezd ve směru z Českého Těšína k magistrátu na tř. T. G. Masaryka.

Řidiči, kteří budou chtít sjet ze silnice I/48 od Českého Těšína na třídu T. G. Masaryka ve Frýdku, budou nuceni volit objízdnou trasu – doporučen je dřívější sjezd na silnici 477 (před Lidlem), dále nahoru po silnici Bruzovská směrem k nemocnici a následně doleva k magistrátu.  

Nájezdové rampy spolu s opěrnými pilotovými zdmi opravuje ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). 

Práce na rampě R1 budou zahrnovat odvod podpovrchové vody dlouhodobě vytékající pod mostní konstrukcí a opravy přípojek dešťové kanalizace.

Další články