Podnikáte a nemáte vyřešenou BOZP a PO? Povinnost mají všichni

Podnikání a BOZP

Každý podnikatel má několik povinností, které jsou dány zákonem. K těm nejznámějším povinnostem se řadí zejména placení daní, méně známou povinností je však BOZP nebo PO. O bezpečnosti práce a o požární ochraně ví bohužel každý máloco. Tato neznalost ale může dovést jednotlivé podnikatele do obrovských problémů. Pokud nemáte vyřešenou BOZP a PO, jste v případě neohlášené kontroly doslova “nahraní” a musíte se připravit na velice tučnou pokutu, která se vám výrazně promítne do firemního rozpočtu. Naštěstí na to nemusíte být sami.

Bezpečnost práce a požární ochrana – to jsou dvě oblasti, na které se bohužel velice často zapomíná, což je samozřejmě špatně. Pokud na takové důležité oblasti budou podnikatelé zapomínat, při neohlášené kontrole musí počítat s vysokými pokutami, po jejichž udělení budou naříkat, že si nepronajali služby firmy, která by jim se zmiňovanými oblastmi pomohla. Jak jsme zmínili, žádná firma ani žádný podnikatel na BOZP nemusí být sám. Stačí jenom vědět, do jakých rukou jaké společnosti se svěřit.

Potřebujete pomoct s BOZP a PO?

Jak jsme také zmínili, povinnost bezpečnosti práce, požární ochrany a další revize či případná školení BOZP a PO jsou povinností každého podnikatele, která je ze zákona stanovená. Žádný podnikatel na oblasti nesmí zapomínat, jinak, jak již také bylo zmíněno, hrozí obrovská pokuta, která se rozhodně promítne do celkového firemního rozpočtu.

Pokud však podnikatelé potřebují s bezpečností práce a s požární ochranou pomoct, stačí, když se svěří do rukou společnosti Extéria.

Více o společnosti:

Společnost Extéria je specialistou v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany. V současné době se pyšní skoro pěti tisíci spokojenými klienty, jimž se stará o všechno, co souvisí s bezpečností práce, s požární ochranou, s revizemi či má na starosti všechna důležitá školená, která by žádný podnikatel neměl podcenit.

Další články