Pavlína Nytrová kandiduje za politické hnutí č.8 Frýdečané a Místečané

Pavlína Nytrová

Novinkou pro město Frýdek-Místek je kandidátka Pavlína Nytrová, která nyní kandiduje za politické hnutí nezávislých kandidátů Frýdečané a Místečané (číslo 8). Je z Frýdku-Místku a není to žádný nováček, má mnohaleté zkušenosti z komunální, krajské i celostátní politiky, kde v minulém volebním období byla poslankyní Parlamentu České republiky.

Pavlína Nytrová zastává názor, že každá politička či politik by měl být přímý a nezkorumpovatelný a pokud udělá chybu, měl by ji přiznat a vyvodit z ní důsledky.
V zastupitelstvu se chce věnovat především problematice dětí, rodin a seniorů a hospodaření s majetkem města.

Co bude tedy prosazovat?

  • přímou podporu rodin při narození dítěte,
  • zavedení služby senior taxi, která umožní starším lidem dostat se k lékaři a na úřady,
  • vznik nových parkovacích míst a kruhových objezdů,
  • pořádání akcí, seminářů, přednášek v oblasti prevence proti všem druhům závislostí,
  • navýšení hlídek a zvýšení četnosti kontrol městské policie na problémových sídlištích,
  • aby město hospodařilo se svým majetkem s péčí řádného hospodáře

Další články