Obyvatelé se mohou zapojit do modernizace sídliště Riviera v Místku

Modernizace sídliště

Pro město je důležitá modernizace sídlišť, do které každým rokem investuje. V nedávné době obyvatelé mohli zaznamenat rekonstrukci nejvíc obydleného sídliště Slezská ve Frýdku. Město však pokračuje dál, na řadu přichází sídliště Riviera v Místku.

Studie pro řešení problémů dopravy, revitalizace volných ploch, hřišť, mobiliáře a zeleně je již zpracována. Tato studie je však otevřená a může k ní vkládat připomínky široká veřejnost. Občané projevili velký zájem, a proto město prodloužilo termín registrace připomínek. Své připomínky můžete zasílat na mailovou adresu sidliste@frydekmistek.cz až do 28. 2. 2018.

Zatím byl hlavní zájem občanů orientován na problematiku parkování. Pokud jsou připomínky a návrhy na vylepšení realizovatelné a podnětné budou do studie zapracovány.

Studii naleznete na oficiálních stránkách města. K nahlédnutí je po předchozí tel. domluvě na investičním odboru.

Telefonní kontakty:

Ing. Lusková – 558 609 266

  1. Pivoňová – 558 609 264.

Další články