Podpora projektů ze zdravotní a sociální oblasti

Projekty zdravotní a sociální péče

Město má s nemocnicí ve Frýdku-Místku uzavřenou dohodu, že každý rok město podpoří nákup zdravotní techniky a přispěje za tímto účelem určitou částku. Letos je navržená částka 1milion korun, ta by měla být uvolněna z rozpočtu města. Nemocnice chce peníze využít na koupi nové sanitky.

Na provoz SeniorPointu hodlá město uvolnit dvě stě tisíc korun. Nezapomíná se ani na zdravotně postižené, kterým by mělo být z programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví uvolněno osm set tisíc korun. Účelem je rozvoj zdravotní a následné péče, výchova ke zdraví, vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených apod. Zastupitelům je navrženo ke schválení celkem dvacet projektů.

Na programu zasedání, které proběhne koncem února, bude také schválení dotace z programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby. Jedná se o projekty, které pomohou zdravotně postiženým a sociálně znevýhodněným. Cílem je zlepšit kvalitu jejich života a začleňování se do společnosti.

Další články