Obnovení konstrukce skluzu na řece Ostravici

Rekonstrukce skluzu

Začátkem letošního roku byly zahájeny práce na opravě balvanitého skluzu na řece Ostravici v říčním kilometru 26,400. Tento skluz se nachází těsně nad zaústěním toku Baštice přibližně 800 m nad Staroměstským stupněm, jehož rekonstrukce se blíží ke konci. Stavbou bude obnovena konstrukce skluzu tvořená kameny uloženými tak, aby tlumily energii vody a zároveň umožňovaly průchod vodním živočichům. Nejzazší termín dokončení stavebních prací na balvanitém skluzu je plánován v listopadu tohoto roku.

„Charakter stavby vyžaduje mnoho zemních prací a dovozu stavebního materiálu, převážně kamene, nákladními automobily podél koryta vodního toku.  Jelikož je skluz situován v lokalitě, kde se denně pohybuje mnoho lidí, žádáme o zvýšenou opatrnost v okolí stavby. Opravu se budeme snažit dokončit v co možná nejkratší možné době, tak aby byla lokalita opět plně přístupná široké veřejnosti“, řekl Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek-Místek, státního podniku Povodí Odry.

Další články