Dopravní omezení kvůli rekonstrukci výpadovek, mostů a kanalizace

Dopravní omezení Český Těšín

V Českém Těšíně začala druhá etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulici Jablunkovská. Investorem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace. Současně bude kraj opravovat dvě významné výpadovky a mosty na nich. Řidiči se tak musí připravit na dopravní omezení.

Výměna kanalizace je nutná

Stávající kanalizační stoka pochází z poloviny padesátých let minulého století. Tomu odpovídá špatný technický stav potrubí a související infrastruktury. Stavbu je nutné koordinovat a realizovat v předstihu s projektem „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“. Půjde o rekonstrukci 1250 metrů kanalizace, z níž 419 metrů proběhne otevřeným výkopem a 843 metrů bezvýkopovou technologií, a související infrastruktury (například 24 revizních šachet). Přepojeno bude také téměř 130 kanalizačních přípojek a uličních vpustí,“ uvedl mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Krajská investice do výpadovek

V letošním roce čeká Českotěšínské také náročná celková rekonstrukce krajských silnic Karvinská a Jablunkovská, včetně všech mostů na těchto komunikacích.

Řidiče i chodce neminou značná dopravní omezení, která svým rozsahem překonají ty z uplynulého roku. Jednali jsme s investory, aby tyto opravy na sebe ideálně navazovaly a občané a motoristé byli dopravními omezeními co nejméně obtěžování. Pozitivním výsledkem bude zcela nový povrch obou zmíněných výpadovek z centra města a zlepšení stavu mostů,“ uvedl vedoucí oddělení dopravy Městského úřadu v Českém Těšíně Tomáš Hloušek.

Už nyní je na Jablunkovské ulici zúžení a až se stavaři přesunou k bývalému areálu ČSAD a Tescu, bude nezbytné dopravní situaci vyřešit pomocí světelného signalizačního zařízení.

Náročnější situace nastane v měsíci dubnu, kdy kraj zahájí plánovanou rekonstrukci dvou mostů: na ulici Jablunkovské u křižovatky s ulicí Pod Zvonek a na ulici Karvinské u křižovatky s ulicí Hřbitovní. Na Jablunkovské se předpokládá provoz střídavě v jednom jízdním pruhu řízený semaforem a průjezd křižovatkou ulic Jablunkovské a Pod Zvonek bude ztížený.

V této souvislosti očekáváme rovněž zpoždění spojů autobusových linek, jak příměstských, tak MHD. Rekonstrukce druhého mostu bude prováděna za úplné uzavírky části ulice Karvinské, přičemž situace bude řešena podobně jako v loňském roce za využití objízdné trasy po ulici Slezská a s přesunutím autobusové zastávky „Na Brandýse“, “ doplnil Tomáš Hloušek.

Maxikřižovatka se opět uzavře

V průběhu roku si řidiči rovněž zopakují průjezd autobusovým stanovištěm a řadu dalších dopravních omezení, která zažili v loňském roce. Dojde k opětovnému uzavření velké křižovatky ulic Jablunkovská, Ostravská, Viaduktová a Karvinská. „Vyvíjíme maximální úsilí, aby se v tomto případě jednalo o letní prázdninové měsíce. Bohužel, letos musí být provoz pod mostem na ulici Viaduktová uzavřen v obou směrech. Stejně jako při minulých omezeních bude přechodně zastaven provoz vozidel přes most Družby. Komplikované bude i uzavření ulice Nádražní mezi viaduktem a podchodem Demelloch. Věříme, že i díky ohleduplnosti, schovívavosti a respektování jednotlivých omezení ze strany všech účastníků silničního provozu se nám to podaří stejně jako v loňském roce nebo při modernizaci koridoru,“ doplnil Hloušek.

MHD pojede jinak

Opět bude značně omezen provoz linek MHD a po určité období budou všechny linky ukončit na autobusovém stanovišti. „Chtěli bychom veřejnost ujistit, že již několik měsíců pracujeme na variantních řešeních jednotlivých dopravních omezení a činíme maximum pro to, aby jejich dopady byly co nejmenší,“ ujišťuje Hloušek.

Stavební práce potrvají v závislosti na klimatických podmínkách několika měsíců.

Konkrétní termíny etap jednotlivých prací budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách města.

 

Další články