Sweetsen Fest letos oslaví 80 let Základní umělecké školy ve Frýdku- Místku

sweetsen_fest

Sweetsen Fest, jehož v pořadí už šestnáctý ročník se uskuteční od 19. do 23. června, se letos
propojí se Základní uměleckou školou ve Frýdku-Místku, která si připomíná osmdesáté výročí
svého založení. Akce se také obrazně vrací ke svým kořenům a chce více propagovat pod
heslem Frýdek-Místek sobě svoji původní a unikátní myšlenku lokální benefice.

Tradiční Sweetsen Fest, který patří k největším multižánrovým openair festivalům v kraji, se letos
chystá na svůj 16. ročník. Po loňském výročním a velkolepém zahájení na přehradě Olešná a
předloňském zahajovacím koncertu na řece Ostravici v rámci oslav 750 let města se festival obrazně
vrací ke svým kořenům. Stěžejní festivalové heslo Frýdek-Místek sobě bude letos naplněno zejména
dvěma tématy. Prvním bude spolupráce se Základní uměleckou školou Frýdek-Místek, která slaví 80
let od svého vzniku a která je pomyslnou kolébkou velké části účinkujících. A druhým pak bude důraz
na původní benefiční myšlenku akce, kdy regionální umělci podporují regionální dobročinné
organizace.

Koncept festivalu Sweetsen je od svého vzniku postaven na několika jednoduchých myšlenkách. Mezi
účinkujícími jsou jen soubory a osobnosti s vazbou na Frýdek-Místek a všichni vystupující umělci se
vzdávají nároku na honorář. Neméně důležitý je charitativní podtext festivalu, kdy diváci sice mají
tradičně vstup zdarma, ale mohou přispět a také přispívají v samostatných finančních sbírkách pro
místní humanitární organizace.

V loňském roce se vybralo 109 759 korun a peníze byly rozděleny mezi Dobrovolnické centrum ADRA,
Charitu Frýdek-Místek a společnost Podané ruce. Od začátku sbírek a proměny akce v benefici
dosáhla vybraná částka v souhrnu již 763 357 korun a všechny získané prostředky byly použity v plné
výši na projekty v našem městě.

„Striktní vazba na město, která se v počátcích mohla jevit jako omezení, se časem stala určitou
výsadou a privilegiem. Nikde jinde v republice obdobný festival nenaleznete, v tom je unikátní. Je to
velká zásluha i naší umělecké školy, které bychom chtěli jako festival letos poděkovat,“ dodává ředitel
akce Petr Korč.

Další články