Navýšení počtu nehod v Moravskoslezském kraji

frýdek místek nehody

V souvislosti se změnou klimatických podmínek došlo v uplynulých hodinách na území Moravskoslezského kraje k navýšení počtu dopravních nehod (havárií či dalších událostí, souvisejících s provozem na komunikacích). Provoz na moravskoslezských silnicích, pokrytých často sněhem, komplikovala v mnoha místech vozidla (zpravidla kamiony), která uvízla na komunikacích. Policisté se ve spolupráci s dalšími subjekty podíleli na znovuobnovení provozu některých kritických míst. Na některých místech byl provoz řízen policisty, tak aby mohla projet osobní vozidla, než byla nákladní vozidla vyproštěna a průjezdnost v místech obnovena…

V uplynulých hodinách jsme přijali oznámení o desítkách nehod, nejvíc nehod bylo oznámeno v době, kdy začalo včera sněžit a zvýšila se intenzita provozu (lidé cestovali ze zaměstnání apod.). Jednalo se o dobu zhruba 13 – 21 hodin (7. 2. 2018), ve které došlo k enormnímu navýšení počtu nehod. Tyto události se obešly bez těžkých poranění, byla způsobena škoda na majetku, případně došlo k lehkým poraněním (prvotní informace na místě). Často řidiči nepřizpůsobili rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, docházelo ke smykům a nárazům do dalších vozů (oplocení, svodidel, sloupů…).

Jen v Ostravě započali policisté s prověřováním celkem 34 dopravních nehod (informace v době od 6.00 hodin dne 7. 2. 2017 do 6 hodin dne 8. 2. 2018). V inkriminované době počátku sněžení a zvýšení intenzity provozu (13 hodin – 20 hodin) bylo oznámeno celkem 24 dopravních nehod (jen na území Ostravska). Při těchto nehodách byly dvě osoby zraněny lehce.

Již včera jsme připomínali základní doporučení pro aktuální situaci na komunikacích:

Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám a aktuálnímu stavu a situaci na komunikacích. Mějte na paměti, že brzdná dráha na sněhem (či ledem) pokryté silnici je delší. Stejný apel směřujeme k chodcům, aby nevstupovali na komunikace před přijíždějící automobily, byť se nachází na přechodu pro chodce, a měli na paměti již zmíněnou skutečnost obtížnější reakce řidičů na zasněžených silnicích.
Na místě je vzájemná ohleduplnost všech účastníků silničního provozu.

Další články