Jaké typy víz může cizinec použít při práci v ČR

vízum

Chtěli byste pracovat v České republice a nevíte, jaká víza budete potřebovat? Existuje několik typů víz pro cizince, která mohou pro práci v ČR využít. Jak pro ty, kteří pocházejí z EU, tak také pro cizince pocházejících ze zemí mimo Evropskou Unii.

Krátkodobé vízum

Vízum na krátkou dobu trvající do 90 dnů si mohou cizinci ze třetích zemí vyřídit na zastupitelském úřadu České republiky v zemi, ze které pocházejí.

K žádosti je potřeba předložit, platný cestovní doklad, dvě fotografie, doklady týkající se zaměstnání, jako zaměstnanecká smlouva. Dále pak doklad o vyřízeném ubytování, na kterém bude zaměstnanec pobývat. Je nutné předložit také účty a listiny, že žadatel má dostatek prostředků pro pobyt na území ČR.

A informace o tom, že žadatel má skutečně záměr z ČR odjet po uplynutí lhůty zpět do své země, jako zpáteční jízdenka.

Cizinec může přijet do země také na základě pozvání občana ČR, v tom případě se občan, který jej pozval, zavazuje uhradit jeho pobyt v zemi a případně obživu.

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum je delší, než po dobu 90 dnů. Žádost se podává taktéž na zastupitelském úřadu ČR. K žádosti je potřeba doložit vyplněný formulář, cestovní doklad, fotografie, doklad o zajištění ubytování v ČR, cestovní zdravotní pojištění, na požádání výpis z rejstříku trestů a doklad, který potvrzuje účel vašeho pobytu. Jedná-li se o zaměstnání, podnikání nebo studium.

Doba platnosti dlouhodobého víza je 6 měsíců, po uplynutí této lhůty může cizinec požádat o dlouhodobý pobyt. Lhůta na vyřízení víza je 90 dnů od podání žádosti. Vízum může být schváleno nebo také zamítnuto. V tomto případě se můžete proti rozhodnutí odvolat.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je pracovní vízum, které platí při pobytu v ČR delším, než 3 měsíce. Jedná se o práce, které jsou uvedeny v Centrální evidenci volných místo pro zaměstnanecké karty.

Mzda u těchto zaměstnanců musí dosahovat aktuální nejnižší možné mzdy v ČR. K vyřízení karty je potřeba doložit formulář, fotografie, cestovní doklad, pracovní smlouvu, doklady o odborné způsobilosti.

vízum

Pracovní doba musí být nejméně 15 hodin týdně. Na vyžádání je nutné předložit také výpis z rejstříku trestů, doklad o bezinfekčnosti a o tom, zda jsou platné vaše osvědčení či zahraniční diplomy nebo zkoušky.

Karta se vyřizuje na krajském zastupitelském úřadě Ministerstva vnitra. Zaměstnanecká karta platí maximálně 2 roky. Je možné kartu prodloužit, dbejte však na to, abyste si ji prodloužili včas, nejméně 90 dnů před ukončením lhůty platnosti.

Existují dva typy karet, duální a neduální. U neduální karty nemusí mít cizinec místo vedeno v Centrální evidenci volných míst, ale volně se pohybovat na trhu práce. To samé platí při jejím prodloužení.

Chcete pomoci s vyřízením víza pro cizince? Využijte služeb specializované agentury IRS Czech, která vše ráda zajistí.

Další články