Noví sanitáři ve frýdecké nemocnici, kurz dokončilo čtrnáct účastníků

Kurz Sanitář v FM

Celkem čtrnáct zájemců absolvovalo ve frýdecko-místecké nemocnici tříměsíční odborný kurz Sanitář zakončený závěrečnou zkouškou. Kurz pořádaný vzdělávací společností EDLiT s. r. o. je akreditován Ministerstvem zdravotnictví. Úspěšní absolventi obdrželi osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

„Účastníci kurzu prošli teoretickou i praktickou výukou a získali poznatky z anatomie, hygieny, ošetřovatelské péče a základů právních předpisů. Seznámili se s činnostmi sanitáře na jednotlivých lůžkových pracovištích, oddělení centrální sterilizace a operačních sálech,“ vysvětlila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jarmila Dostálová. „Naučili se také manipulovat s lůžky, operačním stolem, zdravotnickou technikou a osvojili si dovednosti při práci s pacienty, například při jejich polohování, obvazování, rehabilitační péči, hygieně a stravě,“ doplnila náměstkyně Dostálová.

Výuku účastníků sanitářského kurzu zajišťovali zkušení zdravotníci, bezpečnostní technik a technik pro zdravotnické prostředky. Na závěr kurzu skládali frekventanti teoretické i praktické zkoušky, součástí byl písemný test s otázkami ze všech probraných oblastí a praktická zkouška z ošetřovatelství a první pomoci.

„Z dnešních čtrnácti absolventů bylo sedm externích účastníků. Osm absolventů už pracuje v nemocnici, s několika dalšími počítáme pro další zdravotnická pracoviště nemocnice,“  upřesnila náměstkyně Dostálová.

Noví sanitáři naleznou uplatnění ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče, na operačních sálech nebo v laboratořích.

Další články