Bezpečnost hřišť ve Frýdku-Místku opět navýšena!

bezpečnost hřišt

V nedávné době jsme psali, že se konečně vrací oblíbený dětský kolotoč zvaný „hříbek“ na své místo. Musel projít výraznými opravami, kdy byla odstraněna rez a taky byl samozřejmě nově natřen barvou a následně i nalakován. Z důvodu bezpečnosti se tento hříbek už bohužel netočí.

Na bezpečnost se nyní dbá ale na všech hřištích ve Frýdku-Místku, nejen na tom hřišti, na němž najdeme i oblíbený dětský kolotoč. Bezpečnost se v posledních měsících opravdu znásobila, aby se tak předešlo nepříjemným úrazům, kterých bylo na hříštích v době letních prázdnin opravdu mnoho. O zvyšování bezpečnosti se ve Frýdku-Místku nyní stará hlavně radnice města.

Tento krok byl učiněn nejen kvůli četným poraněním, které se staly na hřištích během letních prázdnin, kdy se děti toulaly samy po městě, ale taky je to samozřejmě součást volební taktiky. V nedávné době se konaly volby a v tomto volebním období se snažilo zvýšit bezpečnost dětských hřišť v tomto krásném městě.

Frýdek-Místek plný hřišť!

Ještě nedávno jsme vás informovali o nově vznikajících dětských hřištích, které neustále přibývají ve Frýdku-Místku. Nedávno byla otevřená dvě hřiště, v plánu je otevření dalších několika hřišť. S přibývajícími hřišti ale taky může přibýt hodně úrazů, které se ve Frýdku-Místku stanou, proto je dobře, že se rozhodně navýší bezpečnost na těchto místech.

Jak chce radnice docílit zvýšení bezpečnosti?

Možná se ptáte, jak chce radnice města dosáhnout zvýšení bezpečnosti. Jedním z kroků je oplocení těchto hřišť, dále jsou samozřejmostí i dopadové plochy, které by měly co nejvíce eliminovat riziko úrazů, pokud by se nějaký úraz měl stát.

Dopadový povrch se opravuje a přizpůsobuje hlavně na dětském hřišti na ulici Dr. Vaculíka, kde stávající povrch je zvlněn, tudíž netlumí nárazy tak spolehlivě, jak bude nový povrch.

Kromě těchto úprav budou samozřejmě i přemístěny a upraveny herní prvky, aby pro děti byly co nejméně nebezpečné.

Další články