Ve městě přibudou kontejnery na sběr bioodpadu a nově město zavede sběr plechovek od nápojů

plechovky bude možné třídit do popelnic s plasty

Ekologická opatření, která vedou ke zvyšování kvality životního prostředí statutární město Frýdek-Místek vždy vítá. V loňském roce rozmístilo po městě kontejnery na použité kuchyňské tuky a oleje. Od září zavede zkušebně svoz bioodpadu i na sídlištích.

Od srpna mají občané také možnost třídit kovové obaly od nápojů (ne konzervy), tedy plechovky od piva, koly, energetických nápojů a podobně. Vhazovat se budou společně s plasty do žlutých kontejnerů.

„Společné třídění plechovek od nápojů s plasty nebude vyžadovat přistavení dalších speciálních kontejnerů na další druh odpadu. Už teď na sídlištích bojujeme s nedostatkem místa pro umístění popelnic. Společné vhazovaní plechovek a plastů do žlutých kontejnerů tak vidíme jako nejlepší řešení,“ vysvětlil primátor Michal Pobucký.

V září město zahájí pilotní projekt sběru bioodpadu na sídlištích. Ten byl dosud svážen jen od rodinných domů, kde je produkce bioodpadu vysoká, zejména ze zahrad. Na žádosti občanů budou hnědé kontejnery na bioodpad zkušebně rozmístěny také na sídlištích v místech, kde jsou již rok umístěny nádoby na použité oleje.

Do hnědých kontejnerů budou moci lidé vyhodit zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, zeminu z květináčů a truhlíků, čajové sáčky nebo kávovou sedlinu. „Bioodpad ze sídlišť budeme svážet 2 x týdně. Obsah nádob skončí v kompostárně, kde se zpracuje na kompost a kvalitní zeminový substrát. Na konci roku projekt vyhodnotíme a rozhodneme, zda sběr bioodpadů na sídlištích ukončíme nebo jej naopak rozšíříme i do dalších lokalit,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.  

Loni občané města vytřídili celkem 2 555 tun papíru, skla a plastů, což je v porovnání s předešlým rokem (2017) o 137 tun více. Svezeno bylo také o 389 tun více bioodpadu. Celkem 5 286 tun. A ve speciálních kontejnerech skončilo také 674 kg použitých kuchyňských olejů a tuků.

Další články