Ve frýdecké nemocnici maturují budoucí sestřičky

Maturity sestřiček FM

Budoucí zdravotničtí asistenti – praktické sestry v těchto dnech skládají závěrečné maturitní zkoušky nejen z teorie, ale i z praxe. Ve dvou třídách frýdecko-místecké Střední zdravotnické školy letos maturuje celkem 53 studentek a studentů.

Praktická zkouška z předmětu Ošetřování nemocných začíná v nemocnici už v šest hodin ráno, maturanti musí umět nejen získat informace o pacientovi, ale také naplánovat ošetřovatelskou péči o něj, nachystat léky, injekce a podobně. Zkoušky jsou veřejné a často se jako host přijde podívat také vrchní sestra oddělení, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nebo primář příslušného oddělení, kde studenti vykonávají praxi.

Po úspěšném absolvování praktické části čeká studenty po nezbytném svatém týdnu také zkouška teoretická, a to jak z odborných předmětů jako jsou ošetřovatelství, psychologie a komunikace nebo somatologie, tak také z matematiky nebo cizího jazyka.

„Pro studium na zdravotnické škole jsem se rozhodla kvůli své sestře, která byla odmalička nemocná,“ řekla Karolína Mojestíková, která je jednou z letošních maturantek. „Chtěla bych tak pomoci nejen jí, ale i dalším lidem,“ dodává Karolína, která se hlásí na studium vysoké školy se ošetřovatelským zaměřením.

„Ačkoli počty maturantů jsou v posledních letech přibližně stejné, do praxe jich nastoupí jen malá část,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jarmila Dostálová. „Stále proto máme zájem o absolventy oboru zdravotnický asistent – praktická sestra, kterým dokážeme nabídnout nejen dobré pracovní podmínky, ale také možnost dalšího vzdělávání,“ potvrdila náměstkyně Dostálová.

Další články