Užili jste si Záření 2017?

záření 2017

Frýdek-Místek se neustále snaží o to, aby zde bylo co dělat. Přece jenom zde bydlí poměrně hodně obyvatel, kteří netouží sedět jen tak na zadku. Naštěstí si toto město opravdu uvědomuje, že je třeba se o své obyvatele starat a že je třeba jim vyhovět v různých věcech, a tak pořádá nejrůznější festivaly, jako je například už tradiční Záření.

Letošní ročník se uskutečnil koncem září, kdy se organizování neujalo jenom samotné město, ale taky odbor sociálních služeb. Letos se tato akce zaměřovala primárně na prevenci a osvětu v oblasti zdravého životního stylu. Taky se nezapomenulo na dopravní bezpečnost.

Jak se letošní Záření zahájilo?

Letošní rok se zahajoval netradičně – exhibičním fotbalovým zápasem, který byl mezi třídou pátou ze zdejší základní školy a hochy, které bydli v ulici Míru. Toto utkání proběhlo tak proto, aby se ukázalo, že pílí a talentem, který skrývají hoši z ulice, se mohou utkat s žáky, kteří trénují takřka denně v hodinách tělesné výchovy. Samozřejmě jako každé utkání se i tento západ nesl v duchu fair-play.

Kdo zajistil programové náplně?

Program byl následovně opravdu bohatý. O náplně programu se staraly subjekty, které nabízejí v ulici Míru sociální služby nebo podobné aktivity. Pokud jste se účastnili, pak víte, že jste si mohli vyzkoušet například přípravu zdravé svačinky, dále jste mohli dokonce trénovat box, což nadchlo hlavně menší návštěvníky, kteří se potřebovali vybít či na něčem vyvztekat. Mimo to mohly i závodit na koloběžkách.

Pokud jste se chtěli vzdělávat, pak byl prostor – hlavně děti ho využily. Formou zábavného výkladu se dozvěděly, jak se třídí odpad.

Povedl se letošní ročník?

Letošní ročník se jednoznačně povedl! Už dlouho se tato akce řadí k těm více povedeným a letos rozhodně nebyla horší než obvykle, byla dokonce mnohem lepší, než kdy jindy. Program byl bohatý a na své si přišly nejen děti, ale i dospělí, kteří si mohli taky něco vyzkoušet z celodenního programu.

Další články