Úřad práce Frýdek-Místek

úřad práce

Adresa: Na Poříčí 3510
Web:
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/frydek-mistek
Kontakt:
podatelna@fm.mpsv.cz
Tel:
844 844 803

Popis:

Úřad práce Frýdek-Místek patří do velkého komplexu, které spravuje Úřad práce České republiky. Právě ten je správním úřadem s celostátní působností. Je to také organizační složka státu jako takového. Zřízen byl teprve prvního dubna před šesti lety, čímž se řadí k poměrně mladým státním orgánům.

Úřad práce České republiky není jenom jedna kancelář – jedná se o skupinu kanceláří, které nesou na svých dveřích následující: generální ředitel, krajská pobočka (těch je samozřejmě v každém kraji jedna) a pobočka pro hlavní město Prahu. Generální ředitel řídí a kontroluje veškerou činnosti všech krajských poboček, také řídí Evropské služby zaměstnanosti EURES, organizuje investiční pobídky, zajišťuje investiční činnosti, stanovuje zásady řádné správy, zajišťuje interní audit a také koná veškeré úkony v oblasti personalistiky a vzdělávání zaměstnanců.

Co se týče krajských poboček, tak ty spolupracují při zabezpečování zaměstnanosti, podílí se na realizaci projektů, zajišťují agendu ochrany zaměstnanců a další.

Další články