Rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici ve Frýdku-Místku je ukončená

Rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici

Rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici, známého jako „Staroměstský jez“ umístěný v blízkosti restaurace U splavu („U Žida“) trvala zhruba 1,5 roku a včera byla slavnostně předána do užívání. Celkové náklady, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry, jsou ve výši necelých 50 mil. Kč. Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně byla výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu. Nové stavební úpravy tak zajišťují nejen migrační prostupnost pro vodní živočichy, ale i nápravu nevyhovujícího stavu objektu včetně stability koryta vodního toku Ostravice.

Vodní dílo bude prvotně plnit vodohospodářský účel, ale zároveň se vodohospodáři snažili, aby bylo i přátelské pro veřejnost. Vybrané betonové plochy tak byly zkrášleny malbami podle návrhů dětí ze základní školy ve Starém Městě u Frýdku-Místku. Námětem byl rybochod, co se v takovém rybochodu děje a jeho účel z pohledu dětské fantazie.

„Když jsem připravoval koncepci tohoto stupně po roce 2010, měl jsem jeho podobu, která se stala již skutečností, před očima. Chtěl jsem, aby to bylo vodní dílo plnicí vodohospodářský účel a zároveň, aby bylo přátelské k veřejnosti, která danou lokalitu vždy hojně navštěvovala. Bylo záměrem, aby lidé z okolí žili volnočasově „u řeky“ a nemuseli atraktivní místa vyhledávat „automobilovou dopravou“ apod. Dále jsem si byl vědom, že tam bude hodně kamenných a betonových ploch, které budou lákat k vandalismu. Jako prevence se mi zdálo vhodné zkusit zhotovit dětské malby, které snad od vandalismu odradí. Zároveň jsem měl naději, že některé děti si tak vytvoří vztah k řece, k vodě, k přírodě,“ řekl Břetislav Tureček, vedoucí vodohospodářských koncepcí a informací státního podniku Povodí Odry.

„ Chtěl bych poděkovat zhotoviteli vodního díla a všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, za dobře odvedenou práci a dobrou spolupráci, která byla ukončena předáním účelného vodního díla vodohospodářům, ale i obyvatelům a návštěvníkům Frýdku-Místku. Věřím, že toto místo bude hojně využíváno i k rekreaci, jako tomu bylo doposud,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Projet zpracoval AQUATIS, a.s., zhotovitel rekonstrukce spádového stupně bylo sdružení firem ZVÁNOVEC a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek a. s.. Součástí spádového stupně je také nový rybochod, na jehož návrhu se podíleli odborníci z oboru ichtyologie.

„Každé takové dílo s sebou nese řadu překvapení, které je nutné řešit v průběhu stavby. Chtěl bych proto poděkovat zástupcům investora za profesionální přístup k řešení všeho, co bylo nutno na stavbě vyřešit. Chci poděkovat stavbyvedoucím a dělníkům za jejich pracovní nasazení v mnohdy velmi obtížných povětrnostních podmínkách. Zároveň chci ocenit korektní přístup občanů z nejbližší zástavby, kteří byli ruchem a hlukem ze stavby obtěžováni.  „Staroměstský jez“ se zařadí mezi realizované stavby, na které budou pracovníci naší a.s. právem hrdi.“ Doplnil předseda představenstva a. s. Lesostavby Frýdek-Místek Jan Bazgier.

Staroměstský jez se nachází na samé hranici města Frýdku Místku v lokalitě sídliště Riviera. Patří mezi vyhledávána místa nejen obyvatel sídliště, ale celého města. Přispívá k tomu i fakt, že městem k němu vede cyklostezka a v jeho blízkosti je restaurace a sociální zařízení. To vše dělá ze Staroměstského jezu vyhledávané místo pro trávení volného času v přírodě u vody, přesněji u přirozeného říčního toku. Oceňuji, že úpravou jezu se zvýšil vodohospodářský účel, takže by nás měl ochránit v čase povodní i sucha, což je přínosné pro celé město, a vítám i jeho vylepšení pro volnočasové aktivity, tedy pro to, aby se občané města mohli v parných letních dnech ve vodě a v blízkosti jezu bez problémů pohybovat a koupat,“ uzavřel primátor Michal Pobucký.

Další články