Klienti Domu pokojného stáří dostali nové koupelny

Koupelny v Domě pokojného stáří

Moravskoslezský kraj přispěl částkou 400 tisíc korun na rekonstrukci koupelen, které využívají obyvatelé Domu pokojného stáří ve Frýdku- Místku. Kraj pokryl téměř 90 % veškerých nákladů a pravidelně přispívá i na provoz domova.

Slavnostního předávání se v pondělí 21. května kromě zástupců ředitelství Charity Frýdek-Místek, která domov zřizuje, zúčastnil i Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast: „Mnozí lidé si neumí představit, že by mohli být odkázáni na pomoc zvenčí. Nejedná se pouze o možnost ubytování a stravu, ale například i o pomoc s osobní hygienou. Je to záležitost velmi intimní a je vhodné, aby probíhala v důstojných podmínkách. Moravskoslezský kraj se snaží hledat prostředky a možnosti, jak zvyšovat životní standart lidí, kteří se o sebe nemohou postarat sami,“ řekl náměstek Jiří Navrátil a dodal, že věří, že se brzy podaří zrekonstruovat také koupelny ve druhé budově domova.

Dům pokojného stáří zřizuje Charita Frýdek- Místek, žije v něm 79 osob. Jsou to senioři a lidé, kteří potřebují péči a nemají nikoho, kdo by se mohl o ně trvale a nepřetržitě starat. Kromě slavnostního předávání nových koupelen a symbolického přestřižení stuhy si hosté prohlédli také koupelny ve druhé budově, které rekonstrukce teprve čeká.

„Domov letos požádal také o dotace na nákup nového automobilu a na průběžné vzdělávání svých zaměstnanců. Doufám, že vše dobře dopadne a žádostem bude vyhověno,“ uzavřel náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Koupelny v Domě pokojného stáří
Koupelny v Domě pokojného stáří

Další články