Jak správně a bezpečně skladovat nebezpečné látky

Jak správně a bezpečně skladovat nebezpečné látky

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Na to musíme pamatovat nejen jako jedinci, ale především na to musí pamatovat velcí podnikatelé a lídři firem. Ti totiž mají povinnost dodržovat bezpečnost práce a požární ochranu na svých pracovištích, aby tak bylo zajištěno bezpečí pracovníků. BOZP a PO je nutné dodržovat i ve skladech, kde často dochází ke skladování nebezpečných látek. Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit na firmu Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblastech BOZP i PO. 

Ať už se však na firmu obrátíte nebo nikoli, měli byste mít alespoň ponětí o tom, jak se nebezpečné látky skladují. Proto si pojďme odhalit toto tajemství. 

Jak se skladují nebezpečné látky

Při skladování nebezpečných látek musíme být nadměrně opatrní. Je nutné je skladovat jenom na místech, která jsou ke skladování nebezpečných látek určeny. Stejně tak je musíte skladovat jenom v takovém množství, které je předepsané, aby byla zajištěná bezpečnost. Při skladování nebezpečných látek také platí, že se musí uskladňovat v bezpečných obalech, na kterých bude varování nebo upozornění na to, že se o nebezpečnou látku jedná. 

Pokud je potřebujete skladovat s dalšími látkami třeba proto, že nemáte příliš velké sklady, dbejte na to, abyste je skladovali jen společně s těmi směsmi, s nimiž na sebe vzájemně nereagují. 

Jestliže skladujete nebezpečné látky v zásobnících nebo v nádržích, musíte je zabezpečit. Armatury nádrží a zásobníků musí být zabezpečeny třeba uzamykatelným krytem. 

Chemické a nebezpečné látky musí být evidovány

Pokud skladujete nebezpečné látky ve svém skladu, pamatujte na to, že chemické látky musí být evidovány. Jedná se totiž o velice toxické látky, které se vždy zapisují odděleně do evidenčního dokumentu. Do evidence se kromě přijatého a vydaného množství látek zapisuje také stav zásob, dále jméno a příjmení osoby, kterou byly látky vydány.

Další články